Regulamin Domu

REGULAMIN POBYTU W OŚRODKU AGROTURYSTYCZNYM DOM 4A

 1. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia zadatku w wysokości 30% całego pobytu) umowę najmu uważa się za zawartą.
 2. Rezerwację wstępną należy potwierdzić wpłacając na podane konto kwotę zadatku, o którym mowa w pkt.1 w ciągu 2 dni (wysłać mailem potwierdzenie przelewu). Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej.
 3. Koszt pobytu obejmuje: – zakwaterowanie z możliwością użytkowania całego wyposażenia Domu, – pościel, ręczniki, – media (prąd, woda).
 4. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy przekazaniu kluczy, nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela Domu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.
 5. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu, zadatek nie podlega zwrotowi.
 6. Doba pobytowa zaczyna się o godz. 15:00, a kończy o godz. 11:00 dnia następnego.
 7. Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania Właściciela obiektu najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem, o planowanej godzinie dotarcia do DOM 4A.
 8. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.
 9. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu wyłącznie w przypadku braku wcześniejszych rezerwacji Domu przez innych gości.
 10. Każdy gość z zewnątrz musi opuścić obiekt do godz. 23.00, w przeciwnym razie klientowi wynajmującemu Dom zostanie naliczona opłata w wysokości 150 zł za pobyt każdej dodatkowej osoby z zewnątrz, za każdą zaczętą dobę licząc od godz. 23.00.
 11. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Domu (bez zgody i wiedzy Właściciela), Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 12. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Właściciela Domu. Brak uwag ze strony Wynajmującego, co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń.
 13. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w Domu w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.
 14. Wynajmujący zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego: ze względu na drewnianą konstrukcję domu oraz tarasów prosimy rozpalać grilla poza domem oraz tarasami. W Domu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domu nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem Domu i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. W Domu znajduje się gaśnica, której należy użyć w przypadku pojawienia się ognia oraz niezwłocznie o tym zdarzeniu poinformować Właściciela Domu.
 15. W przypadku wystąpienia usterek technicznych w pokoju lub na terenie domu, Wynajmujący proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich Właścicielowi DOMU 4A.
 16. Właściciel DOMU 4A lub osoby przez niego wyznaczone, w każdej chwili mają prawo wejścia do pokoju w przypadku jakiejkolwiek awarii po uprzednim poinformowaniu klienta wynajmującego.
 17. Cena usług świadczonych przez DOM 4A nie obejmuje ubezpieczenia. Wynajmujący korzysta z usług na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku Wynajmującego), również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu, Właściciel DOMU 4A nie ponosi odpowiedzialności.
 18. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie DOM 4A.
 19. Wynajmującym nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.
 20. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z domu rzeczy należących do DOMU 4A (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, wyposażenia kuchni itd.).
 21. W DOMU 4A  obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do 8:00
 22. Po ustaniu zakwaterowania Wynajmujący jest zobowiązany zwrócić DOM 4A w stanie niepogorszonym (posprzątać kuchnię, wyczyścić grill, wyrzucić śmieci z części wspólnych).
 23. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, DOM 4A może odmówić świadczenia usług osobie która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.