Regulamin Domu

REGULAMIN POBYTU W OŚRODKU AGROTURYSTYCZNYM DOM 4A

 1. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia zadatku w wysokości 30% całego pobytu) umowę najmu uważa się za zawartą.
 2. Rezerwację wstępną należy potwierdzić wpłacając na podane konto kwotę zadatku, o którym mowa w pkt.1 w ciągu 2 dni (wysłać mailem potwierdzenie przelewu). Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej.
 3. Koszt pobytu obejmuje: – zakwaterowanie z możliwością użytkowania całego wyposażenia Domu, – pościel, ręczniki, – media (prąd, woda).
 4. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy przekazaniu kluczy, nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela Domu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.
 5. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu, zadatek nie podlega zwrotowi.
 6. Doba pobytowa zaczyna się o godz. 15:00, a kończy o godz. 11:00 dnia następnego.
 7. Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania Właściciela obiektu najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem, o planowanej godzinie dotarcia do DOM 4A.
 8. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.
 9. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu wyłącznie w przypadku braku wcześniejszych rezerwacji Domu przez innych gości.
 10. Każdy gość z zewnątrz musi opuścić obiekt do godz. 23.00, w przeciwnym razie klientowi wynajmującemu Dom zostanie naliczona opłata w wysokości 150 zł za pobyt każdej dodatkowej osoby z zewnątrz, za każdą zaczętą dobę licząc od godz. 23.00.
 11. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Domu (bez zgody i wiedzy Właściciela), Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 12. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Właściciela Domu. Brak uwag ze strony Wynajmującego, co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń.
 13. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w Domu w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.
 14. Wynajmujący zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego: ze względu na drewnianą konstrukcję domu oraz tarasów prosimy rozpalać grilla poza domem oraz tarasami. W Domu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domu nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem Domu i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. – W Domu znajduje się gaśnica, której należy użyć w przypadku pojawienia się ognia oraz niezwłocznie o tym zdarzeniu poinformować Właściciela Domu.
 15. W przypadku wystąpienia usterek technicznych w pokoju lub na terenie domu, Wynajmujący proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich Właścicielowi DOMU 4A.
 16. Właściciel DOMU 4A lub osoby przez niego wyznaczone, w każdej chwili mają prawo wejścia do pokoju w przypadku jakiejkolwiek awarii po uprzednim poinformowaniu klienta wynajmującego.
 17. Cena usług świadczonych przez DOM 4A nie obejmuje ubezpieczenia. Wynajmujący korzysta z usług na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu, Właściciel DOMU 4A nie ponosi odpowiedzialności.